Bases

Al diploma podran accedir radioaficionats i radio escoltes

Com aconseguir el diploma:

Per aconseguir el diploma s’haurà de realitzar un mínim de 3 contactes amb l’estació especial EH3MCEE. (Els contactes fets el mateix dia, la mateixa banda i el mateix mode es comptabilitzaran com repetits i no comptabilitzaran per l’obtenció del diploma).

Els radio escoltes hauran de complir els mateixos requisits que els radioaficionats, per poder acreditar “1 contacte” hauran de reportar almenys 3 contactes seguits realitzats entre l’estació EH3MCEE i la resta de radioaficionats, en aquest informe haurà d’aparèixer obligatòriament: “Dia, Freqüència-Banda, Hora UTC i Mode” i els 3 contactes consecutius, no s’admetran contactes que apareguin en el clúster. Totes aquelles peticions que no compleixin escrupolosament amb el que estableix seran automàticament rebutjades. Les peticions de radio escoltes s’hauran d’enviar a info@mikedeltavictor.com

Per comprovar si s’és mereixedor del diploma n’hi ha prou amb introduir el teu indicatiu en l’apartat “Consulta de Log”, si s’és mereixedor d’ell, el sistema permetrà la descàrrega d’aquest en format pdf.

Les possibles reclamacions de no inclusió en el log es faran a través de l’email info@mikedeltavictor.com, per això s’ha d’indicar, dia, hora UTC, banda i mode.

El diploma estarà disponible en 3 idiomes, Català, Castellà i Anglès.

Diploma EH3MCEE Català